ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αρχική Βιογραφικό Τομείς εξειδίκευσης Επικοινωνία
Αρθροσκόπηση ισχίου
Αρ.Επιφανείας Ισχίου
Ολική Αρθρ. Ισχίου
Διεγχειρητικές Εικόνες
Χειρουργικά Videos
Videos
Χειρουργικά Video αρθροσκόπησης Ισχίου

 1. Πρόσβαση στο κεντρικό τμήμα της άρθρωσης του ισχίου –
     χειρουργική τεχνική:


  

 2. Συρραφή επιχείλιου χόνδρου – χειρουργική τεχνική:

  

 3. Οστεοπλαστική κοτύλης σε pincer και επανακαθήλωση
     επιχείλιου χόνδρου:


  

 4. Χειρουργική τεχνική μικροκαταγμάτων στο ισχίο σε ΟΑ:

  

 5. Οστεοπλαστική μηριαίου αυχένα για πρόσκρουση τύπου cam:

  

 6. Πλαστική στρογγύλου συνδέσμου και αφαίρεση κεντρικού
     οστεόφυτου (ομόκεντρη αρθρίτιδα):


  

 7. Αφαίρεση οστεόφυτου κοτύλης:

  

 8. Συμφυσιόλυση μετά από προηγούμενο χειρουργείο ή τραύμα στο ισχίο:

  

 9. Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων σε Υμενική οστεοχονδρομάτωση
     στο ισχίο:


  

 10. Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση FAI cam: