ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αρχική Βιογραφικό Τομείς εξειδίκευσης Επικοινωνία
Αρθροσκόπηση ισχίου
Αρ.Επιφανείας Ισχίου
Ολική Αρθρ. Ισχίου
Διεγχειρητικές Εικόνες
Χειρουργικά Videos
Εικόνες
Διεγχειρητικές εικόνες αρθροσκόπησης ισχίουΕικόνα 1: ισχίο με μορφολογία τύπου cam.
Εικόνα 2: οστεοπλαστική μηριαίου αυχένα - διεγχειρητική εικόνα.Εικόνα 3: οστεοπλαστική κοτύλης - σε μορφολογία τύπου pincer.