ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αρχική Βιογραφικό Τομείς εξειδίκευσης Επικοινωνία
Εκπαίδευση
Διατριβή
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Επιστημονική Δράση
Διακρίσεις
Ομιλίες-Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μέλος Επιστ.Εταιριών
Σεμινάρια

 

 • Παρακολούθηση Εκπαιδευτικών σεμιναρίων:

 1. ATLS (Advanced Trauma and Life Support),
  Royal College of Surgeons of England, Derby,
  11-13 June, 2001

 2. Basic Surgical Skills,
  Royal College of Surgeons of England, Derby,
  25-27 September 2001

 3. Basic techniques in arthoscopic Surgery,
  Royal College of Surgeons of England, London,
  12 March, 2002

 4. AO/ASIF Principles of Operative fracture Treatment Course for Surgeons,
  AO/ASIF Switzerland, Leeds,
  9-12 July, 2002

 5. AO Wrist Fixation Course for Surgeons,
  AO/ASIF Switzerland, Leeds,
  13-14 October, 2005

 6. AO Shoulder and Elbow Course for Surgeons,
  AO/ASIF Switzerland, Liverpool,
  22-23 May, 2006

 7. 14th ESSKA Congress
  June 9-12, 2010, Norway, Oslo

 8. International Sports Medicine & Knee Arthroplasty Meeting-The Knee Unplugged
  September 29-October 2, 2010, Germany, Berlin

 9. SICOT 2011, XXV Triennial World Congress,
  6-9 September 2011, Prague, Czech Republic, Prague

 10. EFFORT 2013,
  June 2013, Istanbul, Turkey

 11. ESSKA 2014,
  14-17 May 2014, Amsterdam, Netherlands

 12. 17th ESSKA Congress 2016, (European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy)
  May 2016, Barcelona, Spain

 13. 18th ESSKA Congress 2018, (European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy)
  May 2018, Glasgow, UK