ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αρχική Βιογραφικό Τομείς εξειδίκευσης Ιατρείο
Αρθροσκόπηση ισχίου
Αρ.Επιφανείας Ισχίου
Ολική Αρθρ. Ισχίου
Εικόνες
Videos
Τομείς εξειδίκευσης

Είμαι γενικός ορθοπαιδικός αντιμετωπίζοντας όλα τα περιστατικά αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξειδίκευση σε:

Αρθροσκόπηση ισχίου
       - Αρθροσκόπηση Ισχίου - Χειρουργική Τεχνική
       - Πρόγραμμα αποκατάστασης μετά από αρθροσκόπηση ισχίου
         (φυσικοθεραπεία-μετεγχειρητικές οδηγίες)

Αρθροπλαστική Επιφανείας Ισχίου

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου