ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αρχική Βιογραφικό Τομείς εξειδίκευσης Επικοινωνία
Αρθροσκόπηση ισχίου
Αρ.Επιφανείας Ισχίου
Ολική Αρθρ. Ισχίου
Διεγχειρητικές Εικόνες
Χειρουργικά Videos
Αρ.Επιφανείας Ισχίου

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΙΣΧΙΟΥ (Hip Resurfacing)

Η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου είναι ένα είδος αρθροπλαστικής ισχίου που αντικαθιστά και τις δύο επιφάνειες της άρθρωσης (κοτύλη και μηριαία κεφαλή) με μεταλλικές επιφάνειες (CoCr) (Εικ 1).


Εικ.1: Αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου τύπου BHR

Ένα από τα πλεονεκτήματα της αρθροπλαστικής επιφανείας είναι το ότι διατηρείται τμήμα του οστού από την πλευρά του μηριαίου αντί να αφαιρείται πλήρως όπως στην συμβατική ολική αρθροπλαστική ισχίου.  Για ένα νέο ασθενή (συνήθως κάτω της ηλικίας των 60) ο οποίος κάτω από φυσιολογικές συνθήκες στατιστικά θα χρειαστεί αναθεώρηση της συμβατικής ολικής αρθροπλαστικής ισχίου αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Ένας άλλος λόγος που η αρθροπλαστική επιφανείας αποτελεί την καλύτερη πιθανόν επιλογή σε έναν νέο ασθενή είναι οτι λόγω της μεγάλης διαμέτρου της πρόθεσης, η εξάρθρωση του ισχίου μετεγχειρητικά είναι πολύ σπάνια επιτρέποντας στον ασθενή να συνεχίσει της αθλητικές δραστηριότητές του.
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
America Academy of Orthopaedic Surgeons
http://www.orthoinfo.org/