ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αρχική Βιογραφικό Τομείς εξειδίκευσης Επικοινωνία
Εκπαίδευση
Διατριβή
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Επιστημονική Δράση
Διακρίσεις
Ομιλίες-Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μέλος Επιστ.Εταιριών
Βιβλία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


 1. Ορθοπαιδική-Συγγενείς ανωμαλίες, παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (β’ έκδοση)
  Β.Παπαβασιλείου
  University Studio Press, 2004
  Κεφάλαιο 11: Κινησιολογία του σώματος του ανθρώπου (σελ. 529-570)
  Α. Παπαβασιλείου

              


 2. Lehrbuch und Atlas Huftarthroskopie: Diagnostik - Technik - Indikationen
  Dr. Michael Dienst Editor
  Elsevier / Urban & Fischer,  2009
  Κεφάλαιο: The role of hip arthroscopy in AVN.
  Papavasiliou A, Villar RN




 3. Essential Sports Medicine, Βασική Ιατρική της Άθλησης
  Επιμέλεια  μετάφρασης: Παπαβασιλείου Α., Κουκουλιάς Ν.
  Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2012

              

 4. Hip Joint Restoration
  Worldwide Advances in Arthroscopy, Arthroplasty, Osteotomy and Joint Preservation Surgery
  Editors: McCarthy, Jr., Joseph, Villar, Richard, Noble, Philip C.
  Chapter 57: Specific Tissues and Conditions – Osteonecrosis, Avascular Necrosis
  Papavasiliou A and Gliatis J

              

 5. Springer title: 'Intraarticular Fractures: Minimally Invasive Surgery, Arthroscopy’
  Editors: Doral/Karlsson/Benedetto
  Chapter: The role of hip arthroscopy in posttraumatic hip dislocation
  A Papavasiliou, O Paxinos
  Υπό έκδοση (InPress)